Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian bắt đầu: 17h ngày
 • Thời gian kết thúc: 17h ngày
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sự Kiện
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 17h ngày .

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 30
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
Tỉ lệ mở ra nguyên liệu khi luyện công:
: 25%
: 25%
: 25%
: 25%
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mua Tại Lễ Quan
Giá:
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mua Tại Lễ Quan
Giá: hoặc
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ
Công thức:
1
1
1
1
1
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Giới Hạn Sử Dụng: điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: Lần.
 • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 40.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ
Công thức:
1
1
1
1
1
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng
 • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 40.
 • Giới Hạn Sử Dụng: điểm kinh nghiệm.
  Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của
 • Số Lần Có Thể Gia Hạn: Lần.
 • Hạn sử dụng: 17h ngày .

Lưu ý

Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng , được nhân đôi Kinh Nghiệm.

LƯU Ý

Sự kiện lần này cứ sử dụng 200 sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 món Hoàng Kim Môn Phái của mình (hạn sử dụng 1 tuần).

Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

Gia hạn lần 1:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành điểm kinh nghiệm
Gia hạn lần 2:
 • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
 • Chi phí gia hạn bằng xu: 200 xu
 • Phần Thưởng: Xem tại đây
 • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành điểm kinh nghiệm

Đạt Mốc Nhận Thưởng

Trong sự kiện lần này sẽ có thêm phần thưởng Đạt Mốc. Có rất nhiều phần thưởng quý dành cho những người đầu tiên đạt mốc 3 sự kiện .

Điều Kiện Nhận Thưởng:

 • Sử dụng tối thiểu 70% sự kiện ""
 • Đạt mốc 3 sự kiện .
 • Sử dụng tối thiểu 1200 .
 • Chú ý : Sau khi đủ điều kiện các nhân sỹ đến lễ quan để nhận thưởng
 • 5 người đầu tiên đạt đủ điều kiện nhận thưởng sự kiện sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
 • Phần thưởng:
   • 2 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Ngẫu Nhiên.
   • 1 - 2 Món Trang Bị Kim Quang.
   • Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ 3 Tối Đa Thuộc Tính.
   • 20 Mã Bài.
   • 15 Mã Bài.
   • 10 Mã Bài.
   5 người kế tiếp đạt đủ điều kiện nhận thưởng sự kiện sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
  • Trang Bị An Bang Hoàn Mỹ Tối Đa Thuộc Tính.
  • Trang Bị Định Quốc Tối Đa Thuộc Tính.
  • 20 Mã Bài.
  • 15 Mã Bài.
  • 10 Mã Bài.
   10 người kế tiếp đạt đủ điều kiện nhận thưởng sự kiện sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
  • 10 Mã Bài.
  • 5 Mã Bài.
  • An Bang Lệnh.
  • Định Quốc Lệnh.