Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian bắt đầu: 17h ngày
 • Thời gian kết thúc: 17h ngày
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật.

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sự kiện
  • Chế tạo các vật phẩm sự kiện
  • Nhận thưởng Đạt Mốc Sự Kiện
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 17h ngày .

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Nguyên Liệu
Đánh quái tại Khu vực luyện công trên 30
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận vật phẩm chế tạo.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhận được khi mở
Túi Nguyên Liệu
Tỉ lệ mở ra nguyên liệu khi luyện công:
: 25%
: 25%
: 25%
: 25%
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để chế tạo vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 09h ngày .
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mua Tại Lễ Quan
Giá:
 • Có tỷ lệ nhận được khi tham gia các hoạt động
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
  • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
  • Hạn sử dụng: 09h ngày .
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Mua Tại Lễ Quan
  Giá:
 • Có tỷ lệ nhận được khi tham gia các hoạt động
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
  • Công dụng: Chế tạo vật phẩm sự kiện.
  • Hạn sử dụng: 09h ngày .
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Công thức:
  1
  1
  1
  1
  1
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
  • Công dụng: Sau khi sử dụng
  • Giới Hạn Sử Dụng: điểm kinh nghiệm.
   Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của
  • Số Lần Có Thể Gia Hạn: Lần.
  • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 40.
  • Hạn sử dụng: 17h ngày .
  Võ Lâm Truyền Kỳ
  Công thức:
  1
  1
  1
  1
  1
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra, rớt khi PK cao. Cửa hàng 0 lượng.
  • Công dụng: Sau khi sử dụng
  • Yêu cầu sử dụng: Đẳng cấp 40.
  • Giới Hạn Sử Dụng: điểm kinh nghiệm.
   Tính kèm với lượng kinh nghiệm sử dụng của
  • Số Lần Có Thể Gia Hạn: Lần.
  • Hạn sử dụng: 17h ngày .

  Hướng dẫn gia hạn vật phẩm

  Gia hạn lần 1:
  • Gia hạn tại Lễ Quan sử dụng xu để gia hạn
  • Chi phí gia hạn bằng xu: 100 xu
  • Phần Thưởng: Xem tại đây
  • Giới hạn sử dụng: sử dụng tối đa tăng thành điểm kinh nghiệm